Meer werkplekken bij werkgevers: Vierde tussenrapportage in het kader van de evaluatie en monitoring van de pilots Werken naar vermogen, pilot 1; eindrapport

samenvatting

Het doel van pilot 1. 'Meer werkplekken bij werkgevers', is meer kennis te vergaren over hoe werkgevers gestimuleerd en ondersteund kunnen worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. In deze pilot staan de vraag en het perspectief van de werkgever centraal. Uit de pilot blijkt dat het aannemen van mensen met beperkingen die voortvloeien uit een ziekte of handicap in belangrijke opzichten nog een leerproces is. Meedoen met een beperking is in Nederland niet de standaard. Meedoen naar vermogen binnen het reguliere arbeidsproces is voor de Nederlandse arbeidssituatie nog steeds relatief nieuw. Het aannemen van mensen met een beperking is meestal geen automatisme maar een nieuws proces waarin werkgever en werknemer ervaring in moeten opdoen, zonder dat zij daarbij risico's willen lopen. In dit rapport vindt u succesfactoren en faalfactoren.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeC. van Horssen ; L. Mallee ; J.P.H.K. Timmerman ; C.E. Wissink ; F.J.N. Nijhuis
organisatieRegioplan
plaatsAmsterdam
instellingRegioplan
pagina's147 p.
trefwoordenwerkgevers ; arbeidsgehandicapten ; succesfactoren ; faalfactoren
themawerkgevers

werk en handicap

publicatiemeer_werkplekken_bij_werkgevers.pdf
datum invoer05-02-2013