Meer werkplekken bij werkgevers: Derde tussenrapportage in het kader van de evaluatie en monitoring van de pilots Werken Naar Vermogen, pilot 1

samenvatting

Het doel van pilot 1 'Meer werkplekken bij de werkgevers' is meer kennis te vergaren over hoe de werkgeversgestimuleerd en ondersteund kunnen worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. In deze pilot staan de vraag en het perspectief van de werkgeven centraal. Meedoen naar vermogen binnen het reguliere arbeidsproces is voor de Nedrlandse arbeidsmarkt nog steeds relatief nieuw. De meeste werkgevers en werknemers hebben daar nauwelijks ervaring mee. Het is nu nog te vroeg om definitieve succes- en faalfactoren te kunnen benoemen op basis van dit onderzoek. Wel worden sucses- en faalfactoren weergegeven van verschillende stadia van het aannemen en werken met mensen met een arbeidsbeperking.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeL. Mallee ; J.P.H.K. Timmerman ; C.E. Wissink ; F.J.N. Nijhuis
organisatieRegioplan Beleidsonderzoek
plaatsAmsterdam
instellingRegioplan Beleidsonderzoek
pagina's106 p.
trefwoordenarbeidsparticipatie ; gehandicapten ; werkgevers ; ervaringen
themawerkgevers
publicatie3de_voortgangsrapportage_pilot_werkgevers.pdf
datum invoer18-10-2011