Meer kansen, meer banen: SW-bedrijven als banenmakelaar

samenvatting

SW-bedrijven zijn gespecialiseerd in het aan de slag helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. SW-bedrijven zijn er aan de ene kant om werk in een beschutte omgeving te bieden aan mensen die daar echt op aangewezen zijn. Maar de tendens van de afgelopen jaren is dat mensen steeds meer bij 'gewone' werkgevers aan de slag gaan. SW-bedrijven opereren daarbij als 'matchmaker' en zorgen voor begeleiding van deze mensen op de werkvloer. En ze zorgen ervoor dat er geschikte banen worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want niet iedere functie is meteen passend voor mensen die een beperking hebben of lang niet hebben gewerkt. SW-bedrijven leveren hiermee een belangrijke toegevoegde waarde, zeker in een tijd waarin de arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben bij uitstek te maken met de gevolgen daarvan en werken vaak op tijdelijke basis, in deeltijd, op oproepbasis etc. Dat is de uitdaging waar de SW-bedrijven in de komende jaren voor staan: het werk zo organiseren dat de werkgever voldoende flexibiliteit wordt geboden en de medewerker voldoende structuur en zekerheid. Hoe SW-bedrijven dat willen gaan doen, leest u in deze uitgave. In deze rapportage wordt ingegeaan op het antwoord dat de SW-sector biedt op de steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt. Vervolgens worden acht wensen neergelegd voor een toekomstige Wet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Acht punten die in onze visie ertoe gaan leiden dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt écht aan de slag kunnen en daarmee duurzaam uit de uitkering komen.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeCedris
organisatieCedris
plaatsUtrecht
instellingCedris
pagina's16 p.
publicatievormRapport
trefwoordensociale werkvoorziening ; SW-bedrijven ; beleid ; inspelen ; ontwikkelingen ; arbeidsmarkt
themawerk en handicap
publicatiemeer_kansen_meer_banen.pdf
datum invoer20-09-2012