Meer eigen verantwoordelijkheid?: Zo eenvoudig is dat niet; Opzet en implicaties van een discoursanalyse voor het thema eigen verantwoordelijkheid en empowerment bij arbeid, zorg en participatie

samenvatting

'Eigen verantwoordelijkheid' van de burger is dé leidraad van het huidige regeringsbeleid, het lokale beleid en de uitvoering hiervan. Een groter beroep op eigen verantwoordelijkheid biedt de overheid de mogelijkheid om zelf terug te treden. Tegen eigen verantwoordelijkheid van burgers kan niemand bezwaar hebben, maar dan gaat het er wel om hoe je het in praktijk concreet maakt. Er is een discrepantie tussen wat in wetgeving is vastgelegd over eigen verantwoordelijkheid en de vertaling daarvan naar het individu. Waar bijvoorbeeld de sociale zekerheidswetgeving aanstuurt op de eigen verantwoordelijk van werkzoekenden voor hun re-integratie, zijn het in de praktijk vaak de uitvoeringsprofessionals, de klantmanagers en re-integratiebureaus, die voor de cliënt bepalen welk re-integratietraject geëigend is en ingekocht wordt. In deze notitie gaat de auteur in op de achtergrond hiervan. Hij betoogt dat op het van de individuele burger het er minder toe doet wat in de wet is vastgelegd. De dominante opvatting in de samenleving over eigen verantwoordelijkheid heeft een veel grotere invloed.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeHans Bosselaar
organisatieMeccano ; Welder
plaatsUtrecht
instellingWelder
pagina's15 p.
publicatievormNotitie
trefwoordeneigen verantwoordelijkheid ; overheidsbeleid ; discrepantie ; sociale zekerheid
themawet- en regelgeving
publicatieanalyse_meer_eigen_verantwoordelijkheid.pdf
datum invoer12-12-2011