Meer doen met mensen: Voorstellen voor maatschappelijke participatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt

samenvatting

De opbouw van de notitie is als volgt. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de wenselijkheid van participatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Hoofdstuk 2 gaat in op enkele ontwikkelingen die de participatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt beïnvloeden. Het hoofdstuk sluit af met het signaleren dat het een gunstig moment is om participatie te bevorderen. Na deze inleidende hoofdstukken wordt in hoofdstuk 3 beschreven hoe maatschappelijke participatie in de praktijk er vandaag de dag uitziet. Hoofdstuk 4 gaat in op verschillende praktische vragen en dilemma’s, onder meer wordt stilgestaan bij de relatie met vrijwilligerswerk en vormen van betaalde arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 aandacht gegeven aan de randvoorwaarden waarbinnen maatschappelijke participatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevorderd kan worden.

typepublicatie
jaar2007
verantwoordelijkeRogier den Uyl
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Maatschappelijke Ontwikkeling RMO
pagina's35 p.
doelgroepMensen met een bijstandsuitkering
themaWet- en regelgeving
publicatiemeer_doen_met_mensen.pdf
opmerkingenNotitie
referentie nummer222
datum invoer02-03-2010