MEE als publieke waarde : Maatschappelijke Business Case (mBC

samenvatting

Deze Maatschappelijke Business Case geeft externe stakeholders inzicht in de waarde van de MEE-cliëntondersteuning. Het laat in zeven sprekende cliëntcases en vijf waardevolle maatschappelijke voorbeelden zien dat de onafhankelijke expertise van MEE, de integrale stelseloverstijgende benadering en de persoonlijke, levensbrede en levenslange focus op zelfredzaamheid en meedoen een onvervangbare publieke waarde heeft.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeL.P. van Felius ; W.H.E. Buntinx ; P.A.M. van den Broek
organisatieErnst & Young
plaats's-Hertogenbosch
instellingErnst & Young
pagina's44 p.
publicatievormOnderzoek
trefwoordenMEE-organisatie
themaintermediairs
publicatiemee_als_publieke_waarde.pdf
datum invoer08-07-2010