Match!Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

samenvatting

Juist nu door de kredietcrisis de werkloosheid hard oploopt, is het van het grootste belang dat vacatures en kandidaten effectief gematcht worden en dat waar nodig snel en flexibel vakscholing wordt ingezet. Door intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen worden vacatures bij werkgevers beter vervuld en worden meer werklozen aan een baan geholpen. Bij de organisatie en financiering hiervan lopen partijen echter wel tegen problemen aan. Deze zijn op regionaal niveau weliswaar oplosbaar, maar dat kost nu nog veel tijd en energie van de initiatiefnemers. Dit constateert de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in zijn advies Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling. De RWI roept met name de partijen in de regio op tot meer publiek-private samenwerking en vraagt landelijke partijen deze ontwikkeling te stimuleren en te ondersteunen.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeRaad voor Werk en Inkomen
instellingRaad voor Werk en Inkomen
doelgroepWerkgevers en werkzoekenden
trefwoordenarbeid ; werkgever ; arbeidsbemiddeling
themaWerkgevers
publicatiedoc/kennisbank/match_samenwerking.pdf
opmerkingenOnderzoek
referentie nummer217
datum invoer02-03-2010