Marktscan en beleidsbrief: Geestelijke gezondheidszorg; Weergave van de markt 2008-2012

samenvatting

Marktscans geven op een systematische wijze een beeld van de marktstructuur, het marktgedrag
en de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. De marktscan GGZ 2012 bevat feitelijke ontwikkelingen binnen de GGZ. In deze marktscan wordt een onderscheid gemaakt tussen de curatieve GGZ en de langdurende GGZ. De strafrechtelijke forensische GGZ die wordt bekostigd door justitie wordt buiten beschouwing gelaten in deze
marktscan. De periode waar deze marktscan betrekking op heeft, betreft de jaren 2008 tot en met 2012, voor zover hierover informatie beschikbaar is. De marktscan kent de volgende opbouw. Hoofdstuk twee geeft een omschrijving van de markt, daarna wordt in hoofdstuk drie en vier
ingegaan op de marktstructuur en het marktgedrag van relevante spelers. De drie volgende hoofdstukken beschrijven de stand van zaken over de publieke belangen ‘Kwaliteit, Toegankelijkheid en Betaalbaarheid van de zorg’. Het document sluit af met een bijlage waarin de bronnen en methoden van de analyses uit de marktscan worden toegelicht.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeNederlandse Zorgautoriteit
organisatieNederlandse Zorgautoriteit
plaatsUtrecht
instellingNederlandse Zorgautoriteit
pagina's125 p.
publicatievormRapport
trefwoordenGGZ ; geestelijke gezondheidszorg ; statistiek
themaintermediairs
publicatiemarktscan_beleidsbrief_geestelijke_gezondheidszorg.pdf
datum invoer28-05-2013