Maatwerk bij meervoudigheid: domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

samenvatting

De dienstverlening vanuit het stelsel voor werk en inkomen moet bijdragen aan de mate waarin mensen zelfstandig kunnen participeren in de samenleving. Veel mensen binnen dat stelsel hebben te maken met combinaties van problemen die deze participatie in de weg zitten. Om deze mensen effectief te kunnen ondersteunen is samenwerking nodig. Samenwerking zoals die binnen het stelsel vorm krijgt in integrale dienstverlening, maar ook samenwerking met organisaties in andere domeinen, bijvoorbeeld (jeugd)zorg, het maatschappelijk werk of onderwijsinstellingen.
De dienstverlening die dan ontstaat beperkt zich niet tot de individuele verantwoordelijkheden
van bijvoorbeeld sociale diensten of UWV in het stelsel voor werk en inkomen, maar is breder gedefinieerd en meer specifiek gericht op het ondersteunen van mensen met veel en complexe problemen. Een goede diagnose en afdoende maatwerk zijn daarbij essentieel, maar ook de mogelijkheid om de meerwaarde van verschillende initiatieven zichtbaar te maken voor groepen cliĆ«nten waarbij participatie in werk, op korte termijn, onhaalbaar lijkt. Met deze rapportage wil de inspectie bijdragen aan verbeteringen in de uitvoering door inzicht te geven in de huidige praktijk binnen het stelsel voor werk en inkomen. Hierbij staan de mogelijkheden en onmogelijkheden voor projecten gericht op het verder helpen van cliënten met meervoudige problemen centraal.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeInspectie Werk en Inkomen
organisatieInspectie Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingInspectie Werk en Inkomen
pagina's60 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; participatie ; intermediairs ; samenwerking
themaarbeidstoeleiding

intermediairs

publicatiemaatwerk_bij_meervoudigheid.pdf
datum invoer06-12-2010