Maatschappelijke achterstanden van de toekomst

samenvatting

In deze verkenning identificeert de raad verschillende achterstandsrisico's. Van individuele risico's is sprake wanneer jongeren door lichamelijke, mentale, psychische of psychosociale factoren belemmerd worden in hun ontwikkeling. Daarnaast zijn er groepsgebonden risico's op maatschappelijke achterstand. Het ouderlijk opleidingsniveau is nog steeds de belangrijkste voospeller van de schoolloopbaan en het maatschappelijk succes van jongeren. De etnische herkomst van leerlingen speelt nog wel een rol in schoolloopbanen, maar de invloed hiervan neemt af.De resultaten van deze verkenning impliceren dat het van belang is te investeren in het beperken van de risico's op toekomstige maatschappelijke achterstand en onderbenutting van talent. De raad benadrukt het belang te investeren in het behalen van een minimale opleidngsbasis –vergelijkbaar met een startkwalificatie. Voldoende geletterdheid, gecijferdheid en een basale beheersing van het Engels zijn onmisbaar om als individu bij de steeds competitiever wordende samenleving betrokken te blijven. In de toekomst zal bij werknemers en burgers in toenemende mate een beroep worden gedaan op competenties zoals probleemoplossend vermogen, kritisch denken, zelfstandigheid, samenwerking en sociale en communicatieve vaardigheden.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeOnderwijsraad
organisatieOnderwijsraad
plaatsDen Haag
instellingOnderwijsraad
pagina's64 p.
trefwoordenachterstand ; jongeren ; beleid ; onderwijs ; arbeidsmarkt
themaonderwijs
publicatiemaatschappelijke_achterstanden_van_de_toekomst.pdf
datum invoer19-12-2011