Loslaten in vertrouwen: Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving

samenvatting

Aan de rolverandering van de overheid ligt niets minder dan een paradigmashift ten grondslag. De
omslag begint door ervan uit te gaan dat wat nodig is in de eerste plaats groeit in de samenleving
en haar gemeenschappen. Daarop volgend ontstaat vanuit die samenleving mogelijk de behoefte
aan ondersteuning vanuit de overheid. Het particuliere initiatief is leidend en daarbij moet worden
geëxpliciteerd welke rol de overheid moet of wenst te spelen. Om te helpen in het kiezen van de passende rol introduceert de Raad in dit advies de overheidsparticipatietrap met vijf treden: loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren, reguleren. Voor de overheid bestaat niet één ideale of beste rol. Per situatie en per onderwerp zullen politiek en bestuur moeten bepalen én expliciteren welke rol zij voor de overheid zien weggelegd. Tegelijk betekent de genoemde omslag wel dat politici en bestuurders vaker voor een bescheiden profilering zullen kiezen. Ruimte geven aan de vitaliteit van de samenleving krijgt meer kans als de overheid de overheidsparticipatietrap zo min mogelijk beklimt.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeRaad voor openbaar bestuur
organisatieRaad voor openbaar bestuur
plaatsDen Haag
instellingRaad voor openbaar bestuur
pagina's86 p.
publicatievormAdvies
trefwoordendecentralisatie ; beleid ; samenwerking ; gemeente ; samenleving ; maatschappelijke organisaties
themaintermediairs
publicatieloslaten_in_vertrouwen.pdf
datum invoer08-04-2013