Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012: Het sociaal beleid van gemeenten

samenvatting

De diverse bezuinigingen gericht op de sociale zekerheid drukken een zware stempel op deze editie van de Lokale Monitor. Er is landelijk sterk gekort op de re-integratiebudgetten en de sociale werkvoorziening. Daarnaast is per 1 januari 2012 sprake van een aangescherpte Wet werk en bijstand (WWB) met onder meer de huishoudinkomenstoets. Deze bezuinigingen die eenzijdig gevolgen hebben voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving, gaan gepaard met een verregaande decentralisatie. Gemeenten krijgen minder budget voor de uitvoering van meer taken. Juist in deze economisch moeilijke tijden neemt het belang van sociaal beleid enorm toe om te kunnen voorkomen dat burgers uit lagere inkomensgroepen en uitkeringsgerechtigden tussen wal en schip vallen. Er ligt in dit kader een grote taak voor gemeenten. De FNV draagt op basis van de analyses graag de best practices en mogelijkheden aan om ondanks de verminderde mogelijkheden toch rekening te houden met burgers die de meeste behoefte hebben aan overheidssteun

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeGonca Akyar ; Patricia Jorissen ; Tamanja Edzes ; Dirk Kloosterboer
organisatieFNV
plaatsUtrecht
instellingFNV
pagina's57 p.
publicatievormRapport
trefwoordengemeenten ; sociaal beleid
themaintermediairs
publicatielokale_monitor_werk_inkomen_2012.pdf
datum invoer20-04-2012