Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009: Het sociaal beleid van tweehonderd gemeenten

samenvatting

Met de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg (LMWIZ) brengt de FNV in beeld op welke punten gemeenten het goed doen en waar verbetering nodig is. Naar aanleiding van deze inventarisatie komt het FNV met onderstaande aanbevelingen. Gemeenten zullen waarschijnlijk fors moeten bezuinigen als gevolg van de crisis. Het zou wrang en onrechtvaardig zijn om deze bezuinigen af te wentelen op de zwakste groepen. Juist nu is het belangrijk om een ruimhartig sociaal beleid te voeren. Daarbij hoort ook een langdurigheidstoeslag voor iedereen die drie jaar moet rondkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum. Gemeenten zouden meer moeten investeren in mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, zoals jongeren, zzp'ers en ouderen. Daarbij moeten ze zich inspannen om te zorgen dat werkzoekenden duurzaam aan de slag komen. Het sociale vangnet is flink wat strakker aangetrokken de afgelopen jaren. Gemeenten zouden meer aandacht moeten besteden aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Daarnaast kunnen gemeenten een veel actievere rol spelen als het gaat om het bevorderen van 'decent work'. Bijvoorbeeld door sociale voorwaarden te stellen aan opdrachtnemers. Gemeenten zouden de indicatiestelling bij een aanvraag voor een zorgvoorziening moeten baseren op een huisbezoek zodat het indicatieproces deskundig en klantvriendelijk verloopt. Verder dienen gemeenten aandacht te besteden aan de kwaliteit van de huishoudelijke hulp en van het collectief vraagafhankelijk vervoer.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkePatricia Jorissen ; Gonca Akyar ; Dirk Kloosterboer
organisatieFNV
plaatsAmsterdam
instellingStichting FNV Pers
pagina's57 p.
trefwoordengemeentelijk beleid ; arbeid ; inkomen ; zorg
themawet- en regelgeving
publicatieLMWIZ_2009.pdf
datum invoer30-03-2010