Lenteakkoord: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd

samenvatting

Het akkoord behelst een aanvullend pakket van hervormingen, ombuigingen en lastenmaatregelingen. Ingrijpende maatregelen, die iedereen in Nederland zullen treffen. De koopkrachteffecten van het pakket zijn evenwichtig over huishoudens verdeeld. De omvang van het pakket bedraagt afgerond 12,1 miljard aan saldoverbeterende maatregelen in 2013, bestaande uit 3,5 mld. netto ombuigingen op de uitgaven en 8,5 mld. netto lastenverzwaringen. Enkele omvangrijke maatregelen, zoals een BTW-verhoging en een nullijn voor ambtenaren, zijn primair bedoeld om het tekort op korte termijn fors terug te brengen. Daarnaast wordt een aantal hervormingen in gang gezet die op termijn de economische structuur versterken en de overheidsfinanciën verbeteren. Het gaat daarbij om modernisering van de arbeidsmarkt, versneld verhogen van de pensioenleeftijd, hervorming van de woningmarkt, efficiëntere zorgverlening. Ook leveren de maatregelen een significante bijdrage aan de aanpak van problemen op het terrein van klimaat en energie.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkede fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie
organisatiede fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie
plaatsDen Haag
instellingTweede Kamer
pagina's26 p.
publicatievormNota
trefwoordenlenteakkoord ; overheid ; begroting
themawet- en regelgeving
publicatieLenteakkoord.pdf
datum invoer12-07-2012