Landelijke expertisefunctie studeren met een functiebeperking: Advies in opdracht van het Ministerie van OCW

samenvatting

De commissie Maatstaf adviseert de vorming van een landelijk kennis- en expertisecentrum om de belemmeringen voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs verder terug te dringen.

Dit expertisecentrum moet de instellingen ondersteunen bij beleid en uitvoering wat betreft studeren met een functiebeperking, zodat instellingen hun verantwoordelijkheid voor de studenten met een functiebeperking beter kunnen waarmaken. Om de aanbeveling van de Commissie Maatstaf nader uit te werken, heeft het Ministerie van OCW aan Berenschot gevraagd om, in nauwe samenspraak met de onderwijsinstellingen en de betrokken instanties (ook buiten het onderwijs), een advies uit te brengen over de inrichting, benodigde dienstverlening en positionering van het landelijke expertisecentrum. Het uitgangspunt is dat er geen nieuwe instelling of stichting wordt opgericht en dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van bestaande structuren.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeS.M.A.F. de Zwart ; H.G. Bakker ; A. Wenneker ; L.E. Terwel ; P. Kreijen
organisatieBerenschot ; Ministerie OCW
plaatsUtrecht
instellingBerenschot
pagina's109 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenhoger onderwijs ; gehandicapten ; expertisecentrum
themastuderen met een functiebeperking
publicatielandelijke-expertisefunctie_studeren_handicap.pdf
datum invoer14-07-2011