Landelijk beleidskader jeugdzorg 2009-2012

samenvatting

De inzet van de Minister voor Jeugd en Gezin en de Minister van Justitie is duidelijk. Het gezin staat centraal (één gezin, één plan), de opgroei en opvoedproblemen van jongeren moet zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van jeugdigen worden aangepakt (preventief beleid) en een vrijblijvende aanpak is voorbij. 

Wanneer jongeren zich misdragen dient recidive zoveel mogelijk voorkomen te worden. De verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg moeten zo laag mogelijk in de keten van jeugdvoorzieningen worden neergelegd. Preventief beleid op gemeentelijk niveau draagt bij aan snelle signalering van problemen, terwijl ook de integratie van hulpverlening op lokaal niveau vorm dient te krijgen. Voor het verhogen van de kwaliteit van jeugdzorg bevorderen wij sturing op basis van vertrouwen in (geprofessionalisseerde) indicatiestellers en hulpverleners, die worden gefaciliteerd dit vertrouwen waar te maken. 

Wanneer het hier structureel aan schort, zal de overheid haar wettelijke verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan. In dit licht past geen uitgebreid en gedetailleerd beleidskader met stappenplan. De meerwaarde van het beleidskader 2009-2012 is het stellen van prioriteiten. In dit beleidsstuk wordt nader ingegaan op beleidsprioriteiten voor het rijk, provincie en enkele specifieke aandachtsgroepen.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeministerie voor Jeugd en Gezin
organisatieministerie voor Jeugd en Gezin ; Ministerie van Justitie
plaatsDen Haag
instellingProgrammaministerie voor Jeugd en Gezin
pagina's11 p.
publicatievormBeleidsstuk
trefwoordenbeleid ; jeugdzorg
themajeugdzorg
publicatiejeugdzorg_beleidskader_2009_2012.pdf
datum invoer07-01-2010