Kwalitiet basiszorg in beeld: Rapport van een onderzoek naar de kwaliteit van basiszorg en de tevredenheid van ouders over de zorg in de scholen in het kader van een pilot Passend onderwijs

samenvatting

In het kader van de uitwerking van het werkdocument 'Passend onderwijs en het referentiekader voor de zorgplicht' is in 2010 een pilot gestart om standaarden en indicatoren basiszorg in de praktijk te toetsen. De Stichting Catent is bereid geweest een bijdrage te leveren aan deze pilot. Catent heeft in het kader van de pilot in 2010-2011 in alle scholen (34 scholen/locaties) een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de basiszorg en de tevredenheid van ouders. Doel van het onderzoek was na te gaan in welke mate de scholen basiszorg bieden, wat de kwaliteit daarvan is en welke elementen van basiszorg de scholen de komende periode (verder) willen gaan verbeteren. Door een kerngroep uit de scholen van Catent zijn standaarden met indicatoren vastgesteld en vertaald in een beoordelingslijst en een tevredenheidlijst. Aan de hand van de beoordelingen van personeel en ouders hebben scholen een consentgesprek gehouden. Zij hebben gesproken over de eigen zelfevaluatie en de tevredenheid van ouders en hebben daaruit conclusies getrokken. Op basis van de conclusies hebben zij een ontwikkelagenda voor de komende jaren vastgesteld. Dit rapport bevat de resultaten van de pilot, dit onderzoek en de conclusies die daaruit kunnen worden getrokken

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeC.J.M. Hoffmans
organisatieHoffmans en Heegsma BV
plaatsEmmeloord
instellingHoffmans en Heegsma BV
pagina's33 p.
doelgroepHoffmans en Heegsma BV
trefwoordenonderwijs ; basiszorg ; kwaliteit
themaonderwijs
publicatiekwaliteit_basiszorg_in_beeld.pdf
datum invoer13-07-2011