Kwalitatief onderzoek niet-participerende jongeren

samenvatting

De overkoepelende vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: Wat zijn de specifieke kenmerken en motieven van jongeren die niet werken en geen opleiding volgen. In het onderzoek worden twee groepen onderscheiden. De eerste groep bestaat uit jongeren van 15 tot 27 jaar die geen opleiding volgen en niet werken, maar die wel willen werken. Bij de tweede groep gaat het om jongeren van 15 tot 27 jaar die geen opleiding volgen en niet werken en dit ook niet willen. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt naar het wel of niet hebben van een uitkering. Onderzocht wordt welke redenen deze groepen jongeren hebben om niet te participeren op de arbeidsmarkt en/of geen opleiding te volgen. Om de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: literatuurstudie; interviews met sleutelinformanten; en interviews met niet-participerende jongeren.

typepublicatie
jaar2007
verantwoordelijkeS. Biesma, B. Bieleman
organisatieStichting Intraval
plaatsGroningen [etc.]
instellingStichting Intraval
pagina's53 p.
publicatievormOnderzoek
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; jongeren
themaarbeidstoeleiding
publicatiekwalitatief_onderzoek_jongeren.pdf
datum invoer06-01-2010