Kostenontwikkeling GGZ

samenvatting

De kosten van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn relatief het meest toegenomen. Een stijgende vraag om professionele hulp voor psychische gezondheidsproblemen ligt ten grondslag aan de groei van de GGZ. Ook is de zorg voor psychische gezondheidsproblemen toegankelijker geworden, waardoor het aantal patiënten en behandelingen is toegenomen. Daarnaast heeft de liberalisering van de zorgmarkt het mogelijk gemaakt voor nieuwe aanbieders om zich te vestigen en werd bestaand aanbod uitgebreid. Beleidsmaatregelen gericht op een beteugeling van de kostenstijging hebben bovendien nauwelijks effect gehad. Hoewel prijsdalingen bereikt zijn in de GGZ hebben maatregelen, waarbij budgetmaxima werden opgeheven en nieuwe financieringssystemen geïntroduceerd, voornamelijk geleid tot een toename van de zorgproductie. Stimulering van het gebruik van de goedkopere eerstelijn wordt gezien als een mogelijkheid om de GGZ uitgaven te remmen. Om dit te bereiken zijn er verschillende maatregelen genomen om de eerstelijnszorg te versterken. Zo zijn er samenwerkingsverbanden tussen huisartsen en andere aanbieders van eerstelijns GGZ gevormd. Tevens is vergoeding van eerstelijns GGZ in 2008 geïntroduceerd. Hoewel het gebruik van eerstelijnszorg met deze maatregelen werd gestimuleerd, heeft dit niet geleid tot een reductie van het gebruik van gespecialiseerde zorg. Substitutie van zorg tussen de lijnen lijkt daarom nog niet plaats te vinden. Verdere bevordering van het behandelen van patiënten in de eerstelijn lijkt echter wel noodzakelijk om de groeiende vraag op te kunnen vangen en de tweedelijn daarbij zoveel mogelijk te ontwijken.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeA.M. Bijenhof ; M.A. Folkertsma ; G.J. Kommer ; L.C.J. Slobbe ; J.J. Polder
organisatieRIVM
plaatsUtrecht
instellingRIVM
pagina's72 p.
publicatievormRapport
trefwoordenkosten ; geestelijke gezondheidszorg
themaleren omgaan met een beperking
publicatiekostenontwikkeling_ggz.pdf
datum invoer25-04-2013