Kosten en baten van welzijn en maatschappelijke dienstverlening

samenvatting

Vanwege de grote heterogeniteit van het werk in de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening en een gebrek aan effectmetingen is het niet mogelijk om de kosten en baten van de sector in één getal uit te drukken. Er is daarom voor gekozen om van zeven projecten een kosten-batenanalyse te maken. Er is een kostenbatenanlyse gemaakt van projecten binnen het jongerenwerk, het ouderenwerk en de schuldhulpverlening. Voor maatschappelijk werk en maatschappelijke opvang is geen MKBA uitgevoerd maar is wel onderzocht wat de effecten zijn. Daarnaast is gekeken naar vrouwenopvang en dak-en thuislozenopvang.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeCaroline Berden ; Lucy Kok
organisatieSEO Economisch Onderzoek ; MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
plaatsAmsterdam
instellingMOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
pagina's68 p.
publicatievormKosteneffectiviteit
trefwoordenmaatschappelijke dienstverlening ; maatschappelijke opvang ; kosteneffectiviteit
themaintermediairs
publicatiekosten_baten_maatschappelijke_dienstverlening.pdf
datum invoer22-02-2011