Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

samenvatting

De kosten-batenanalyse met betrekking tot thuiszorgbegeleiding baseert zich op gedegen effectanalyses vanvergelijkbare interventies in de VS en enkele Europese landen. Daarnaast geeft het rapport inzicht in de praktijk van thuisbegeleiding door een reeks waargebeurde cases, ingebracht door de thuisbegeleiders zelf. Thuisbegeleiding is goedkoper dan het alternatief: de problemen van het gezin op hun beloop laten. Dit komt omdat het op hun beloop laten van problemen van multiprobleemgezinnen heel regelmatig betekent dat één of meerdere kinderen van het gezin uit huis geplaatst moeten worden. Ze gaan dan ofwel naar een pleeggezin, ofwel naar residentiële Jeugdzorg. Gezien de hoge kosten van uithuisplaatsing, betekent dit dat de inzet van thuisbegeleiding per traject - de kosten van thuisbegeleiding meegerekend - een besparing ooplevert op de jeugdzorgkosten van rond de 45.000 euro per gezin. Als een gemeente de problemen van risicogezinnen niet op hun beloop wil laten kan zij in plaats van thuisbegeleiding door thuiszorgorganisaties ook kiezen voor Ambulante Pedagogische Gezinsbegeleiding van Jeugdzorg. Pedagogische Gezinsbegeleiding van Jeugdzorg is ongeveer twee keer zo duur als thuiszorgbegeleiding van de thuiszorgorganisaties. Uit de literatuurstudie blijkt dat ouders die thuis worden begeleid meer sociale ondersteuning vanuit hun omgeving ondervinden dan ouders waarbij dat niet gebeurt. De onderzochte effectanalyses meten niet of kinderen gelukkiger worden als gevolg van thuisbegeleiding. Uit de literatuur blijkt echter wel dat kinderen ongelukkiger worden van uithuisplaatsing. Kinderen zijn namelijk meestal graag bij hun ouders. Door thuisbegeleiding worden gezinnen geholpen een veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich normaal kunnen ontwikkelen, terwijl kinderen veel minder uit huis hoeven worden geplaatst.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeAenneli Houkes ; Lucy Kok ; Daan Willebrands
organisatieSEO, economisch onderzoek
plaatsAmsterdam
instellingSEO, economisch onderzoek
pagina's63p.
trefwoordenthuisbegeleiding ; kosten-baten analyse ; kosteneffectiviteit
themajeugdzorg
publicatieonderzoek_thuisbegeleiding_eindrapport.pdf
datum invoer07-02-2012