Klaar voor het werk?: Onderzoek naar arbeidsmarktkwalificerende activiteiten in VSO en Praktijkonderwijs

samenvatting

In dit onderzoek is nagegaan welk arbeidsmarktkwalificerend aanbod scholen voor VSO en Praktijkonderwijs (PrO) hun leerlingen bieden, hoeveel leerlingen daarin participeren en welke certificeringscriteria er specifiek worden gehanteerd voor de branchegerichte cursussen in dez onderwijstypen. Het onderzoek laat zien dat een groot deel van de responderende PrO scholen (73%)AKA / MBO-niveau-1 voor hun leerlingen mogelijk maakt binnen het PrO dan wel of in de vorm van doorstroom naar MBO. Binnen het VSO ligt dit aandeel lager (36%). Het aanbod aan cursussen die leiden tot een KSE-certificaat ligt omgekeerd: meer VSO dan PrO-scholen bieden die aan. Het hoofdthema van dit onderzoek zijn de branchegerichte cursussen. Het merendeel van de branchegerichte cursussen op dit moment (najaar 2009) is een cursus die leidt tot een landelijk erkent certificaat. Daarbij is meestal een Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) betrokken, rechtstreeks dan wel via samenwerking met KPC. In een aantal gevallen is het niet het KBB maar het landelijke scholingsbureau dat de cursus certificeert. De meeste cursussen worden ook op andere wijze gecertificeerd, namelijk door de school zelf of door een bedrijf. Daarbij trachten de scholen en bedrijven wel steeds de criteria te hanteren die ook bij de landelijke certificering gelden. Over het geheel genomen lijkt voor arbeidstoeleiding het streven naar landelijke erkende certificaten aanbevolen, Tenslotte laat dit onderzoek zien dat er nog in vele branche mogelijkheden liggen voor VSO en PrO-leerlingen. Hier ligt een taak voor scholen, KBB's en brancheorganisaties.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeP. den Boer ; M. Rovers ; M. Sentjens
organisatieIVA Beleidsonderzoek en Advies
plaatsTilburg
instellingIVA Beleidsonderzoek en Advies
pagina's36 p.
publicatievormOnderzoek
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; vso ; praktijkonderwijs ; statistiek
themaarbeidstoeleiding
publicatieklaar_voor_het_werk.pdf
datum invoer08-07-2010