Klaar om weer te gaan werken na ziekte of ongeval = Readiness for return-to-work after illness or injury

samenvatting

Dit onderzoek is erop gericht om te toetsen of mensen met een ziektewet uitkering voor ziekte of ongeval in te delen zijn in verschillende fasen van het klaar voor weer gaan werken model van Franche en Krause (2002). Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een vertaalde versie van de vragenlijst van Franche et al., (2007). De term Readiness for Return To Work is vertaald naar Klaar voor Weer gaan Werken KWW. De KWW vragenlijst is voorgelegd aan ruim duizend UWV vangnetters, dit zijn mensen die bij het UWV een ziektewetuitkering hebben omdat ze op het moment van ziekte of ongeval geen werkgever meer hebben of waarvan de arbeidsovereenkomst afloopt tijdens de ziekte periode. Naast de KWW vragenlijst werden self-efficacy, (werk)attitude en ervaren gezondheid bij deze mensen onderzocht. Deze drie constructen werden toegevoegd omdat er sterke aanwijzingen zijn dat dit factoren zijn die van grote invloed zijn op de terugkeer naar werk na ziekte of ongeval. Geconcludeerd kan worden dat de constructen ervaren gezondheid, attitude en self-efficacy in de verwachte richting een rol spelen bij de fasen indeling voor terugkeer naar werk. Het lijkt dat de KWW vragenlijst een bruikbaar instrument is om te bepalen in welke fase mensen zitten ten opzichte van het weer klaar zijn om te gaan werken. Dit kan van belang zijn bij het gericht interveniëren en bij het evalueren van het effect van re-integratie activiteiten.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeKornelis A. Brongers
organisatieOpen Universiteit Nederland, Faculteit Psychologie
plaatsHeerlen
instellingOpen Universiteit Nederland
pagina's45 p.
publicatievormOnderzoek
trefwoordenziekte ; ongeval ; arbeidsmarkttoeleiding
themawerk en handicap

behoud van arbeid

publicatieklaar_om_weer_te_gaan_werken.pdf
datum invoer12-10-2010