Kiezen voor kwalitatief sterke leraren

samenvatting

Advies van de Onderwijsraad welke sturingsmogelijkheden er kunnen zijn om op de langere termijn over voldoende goede leraren te beschikken. 

De raad concludeert dat het beleid de afgelopen jaren vooral gericht is geweest op het kwantitatieve lerarentekort. De onderwijsraad pleit voor een sterkere sturing op kwaliteit, om langs die weg de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep te verhogen. Een integrale aanpak is daarvoor cruciaal.

De raad adviseert voor zittende leraren de beroepsstandaard te verhogen. Daarvoor wil de raad hogere eisen stellen aan scholing. Ten eerste zou bij- en nascholing verplicht moeten zijn, gekoppeld aan een publiekrechtelijk lerarenregister. Registratie is een voorwaarde voor het behouden van de lesbevoegdheid. Ten tweede pleit de raad ervoor dat het behalen van een masterdiploma de standaard wordt voor alle nieuwe havo- en vwo-leraren en de leraren in de algemene vakken in het vmbo en mbo door beschikbare tijd en middelen in dit perspectief te plaatsen. Verder adviseert de raad te investeren in introductieprogramma's, begeleidings-programma's voor beginnende leraren en het functioneren van leraren in de praktijk serieuzer te beoordelen.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeOnderwijsraad
organisatieOnderwijsraad
plaatsDen Haag
instellingOnderwijsraad
pagina's67 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenadvies ; leraren ; kwaliteit ; bijscholing ; nacholing ; registratie
themaonderwijs ; carrière ; hoogopgeleiden
publicatiekiezen_voor_kwalitatief_sterke_leraren.pdf
datum invoer28-01-2013