Kerncijfers 2008-2012: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

samenvatting

In Kerncijfers 2008-2012 vindt u de belangrijkste ontwikkelingen van onderwijs, cultuur en wetenschap in cijfers. 

Het eerste hoofdstuk toont kort enkele kengetallen van de verschillende beleidsterreinen van OCW. Het daaropvolgende hoofdstuk geeft een samenvattend beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijsstelsel. Cijfers over de deelname aan het onderwijs, de deelnemersstromen door het onderwijs, uitgaven en het opleidingsniveau van de bevolking komen hier aan bod. In de hoofdstukken die volgen treft u cijfers aan over de afzonderlijke onderwijssectoren en over studiefinanciering. 

In de laatste hoofdstukken komen de beleidsterreinen cultuur en media, wetenschap en emancipatie aan de orde. In het hoofdstuk 'Emancipatie' vindt u gegevens over het emancipatiebeleid voor homo's, vrouwenemancipatie en genderverschillen in het onderwijs. Het slothoofdstuk bevat informatie over het groene onderwijs. In de bijlagen vindt u een algemene technische toelichting op de cijfers.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeDirectie Kennis van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
organisatieMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
pagina's231 p.
publicatievormRapport
trefwoordenonderwijs ; Nederland ; statistiek
themaonderwijs
publicatieocw_kerncijfers_2008_2012.pdf
datum invoer28-05-2013