Kerncijfers 2007-2011: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

samenvatting

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap presenteert in deze publicatie de meest recente cijfers over de resultaten en de stand van zaken op de beleidsterreinen. De ontwikkelingen in onderwijs, cultuur en wetenschap worden hiermee kwantitatief in beeld gebracht en voorzien van een korte beschrijvende analyse. Kerncijfers 2007-2011 bevat een aantal vaste hoofdstukken met informatie over onderwijs, studiefinanciering, cultuur en media, emancipatie en wetenschap. Per onderwijssector zijn gegevens te vinden over deelnemers, instellingen, personeel, resultaten en uitgaven. Daarnaast zijn themaparagrafen opgenomen zoals 'Voortijdige schoolverlaters', 'Passend onderwijs' en 'Analyses van schoolloopbanen'. Nieuwe thema's dit jaar zijn 'Analyse doorstroom vmbo, mbo, hbo' en 'Analyse zittenblijvers'. In het hoofdstuk 'Onderwijs internationaal' wordt het Nederlandse oderwijs in internationaal perspectief getoond. In het hoofdstuk Cultuur en Media komt een uitgebreid aanbod cultuuruitingen voor het voetlicht, zo worden gegevens over de Nederlandse film. het aantal bezoeken binnen de podiumkunsten, de pers en omroep, openbare bibliotheken en cultureel erfgoed gepresenteerd. In het hoofdstuk emancipatie zijn onder andere paragrafen opgenomen over vrouwenemancipatie en genderverschillen in het onderwijs. Tot slot wordt een beeld gegeven van de stand van het wetenschappelijk onderzoek, waarbij onderwerpen als personeel en onderzoekers, universitair onderzoek en internationaal wetenschap aan bod komen. Kerncijfers

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkedirectie Kennis van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
organisatieMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
pagina's251 p.
publicatievormKerncijfers
trefwoordenonderwijs ; studiefinanciering ; cultuur ; media ; emancipatie ; wetenschap ; statistiek ; Nederland
themaonderwijs
publicatiekerncijfers_2007-2011.pdf
datum invoer21-05-2012