Kennismemo 10/08, Regionale verschillen bij het beroep op de Wajong

samenvatting

Kenniscentrum UWV onderzocht na het verschijnen van het SCP-rapport "Beperkt aan het werk, mei 2010" wat ten grondslag ligt aan de regionale verschillen. De analyses betreffen de periode 1999-2009 (dus exclusief uitkeringen in het kader van de nieuwe Wet Wajong in 2010).
Allereerst bleek dat de huidige regionale verschillen in Wajong-concentratie al lang bestaan. Zij lijken (deels) een resultante te zijn van (langdurig) bestaande verschillen tussen de provincies in sociaal-economische ontwikkeling. Een langdurig geringe economische groei en hoge werkloosheid dragen bij aan de groei van de Wajong-concentratie en instroomrisico. Verschillende mechanismen liggen hieraan ten grondslag: - Selectie-effect: Inwoners van sociaal-economisch zwakke provincies verhuizen naar provincies met meer en betere werkgelegenheid. Dit leidt tot een bevolkingskrimp in zwakke regio's en bevolkingsgroei in sterke regio's. Doordat de meest kansrijken (jonge en goed opgeleide) inwoners vertrekken en de minst kansrijke (oudere, laagopgeleide, arbeidsongeschikte en uitkeringsontvangende) inwoners blijven, neemt de Wajong-concentratie in economisch zwakke provincies toe en neemt deze in economisch sterke provicies af. - Samenstellingeffect: bij aanhoudend sociaal-economische zwakte ontstaat er een bevolking met een lage sociaal economische status (ses). Een lage ses-score hangt samen met een laag opleidingsniveau, meer gezondheidsproblemen, een grotere deelname aan speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Dit hangt samen met een groter beroep op de Wajong. - Gedragseffect: In provincies met langdurig hoge werkloosheid is het voor mensen met beperkingen moeilijker om aan een reguliere baan te komen. Zij zullen mogelijk vaker een beroep (proberen te) doen op de Wajong. Regionale verschillen in Wajong-concentratie worden dus niet veroorzaakt door recente ontwikkelingen in regelgeving en uitvoering, maar kunnen daardoor wel versterkt of veranderd zijn. Regionale verschillen in Wajong-instroomrisico bestaan ook al lang, maar zijn minder stabiel over de jaren. Het zijn niet elk jaar dezelfde provincies die een relatief hoog (c.q. laag) instroomrisico hebben.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeKenniscentrum UWV
organisatieUWV
plaatsAmsterdam
instellingUWV
pagina's47 p.
publicatievormRapport
trefwoordenWajongers ; regionaal ; statistiek
themaWajongeren en zijn sociale omgeving

wet- en regelgeving

publicatieregionale_verschillen_wajong.pdf
datum invoer22-11-2010