Kenniscahier 07-01 : De groei van de Wajonginstroom : Een onderzoeksrapport in het kader van het dossieronderzoek Wajong 2007

samenvatting

Voordat ingegaan kan worden op de vragen over de participatiemogelijkheden en over de wijze waarop de (arbeids-)participatie van de steeds groter wordende Wajongpopulatie bevorderd kan worden is het eerst nodig dat een verklaring gevonden wordt voor de redenen van het stijgende bestand en meer in het bijzonder voor de stijgende instroom. Waarom stijgt de instroom en wie zijn die nieuwe jonggehandicapten? Om inzicht te krijgen in de redenen voor de stijging is daarom een omvangrijk dossieronderzoek uitgevoerd. Dit rapport bevat de bevindingen van het onderzoek.

typepublicatie
jaar2007
verantwoordelijkeMargreet Stoutjesdijk, Ed Berendsen
plaatsAmsterdam
instellingUWV, Kenniscentrum
doelgroepWajongeren
trefwoordenWajong ; statistiek ; instroom ; ziekten ; beleid
themaWet- en regelgeving
publicatiekenniscahier_wajonginstroom.pdf
opmerkingenBeleidsstuk
referentie nummer534
datum invoer02-03-2010