Kansrijker werken met Wajongers: Advies om de matchingsvoorwaarden tussen werkgevers en Wajongers te verbeteren

samenvatting

In dit advies concrete aanbevelingen die de RWI  formuleert, die vooral gericht zijn op de wetgever, het UWV en intermediairs met als doel het bereiken van een betere uitvoeringspraktijk.

Op basis van een analyse van het Wajongvraagstuk vanuit het perspectief van werkgevers wordt inzicht gegeven in de aspecten die een rol spelen bij de beslissing van werkgevers om Wajongers werk te bieden en te laten behouden. Daarbij is aandacht besteed aan de benodigde randvoorwaarden om arbeid voor genoemde groep te kunnen organiseren en zijn knelpunten in kaart gebracht waartegen werkgevers momenteel aanlopen. 

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeRaad voor Werk en Inkomen
organisatieRaad voor Werk en Inkomen, RWI
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's26 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenWajongers ; werkgevers ; arbeid ; functiebeperking
themabehoud van arbeid

werkgevers

publicatiekansrijker_wajongers.pdf
datum invoer22-12-2009