Kabinetsstandpunt Participatie van jongeren met een beperking

samenvatting

Het kabinet wil over een breed front langs drie lijnen actie ondernemen: Preventie en gerichte voorbereiding op participatie in de (voor)schoolse fase ; Verbetering van de overgang van school naar werk en Versterking van de activering van Wajonggerechtigden. Jongeren met een beperking horen erbij en moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Deze ambitie wil het kabinet realiseren met een integrale preventieve benadering tijdens de hele levensloop. Dit vraagt om een brede, maar ook gerichte inzet op het gebied van (jeugd)zorg, onderwijs, en werk en inkomen. Om een effectieve inzet van middelen te bereiken is het noodzakelijk dat de verschillende regelingen in hun samenhang worden bezien. Jongeren met een beperking horen erbij en moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Deze ambitie wil het kabinet realiseren met een integrale preventieve benadering tijdens de hele levensloop.

typepublicatie
jaar2007
verantwoordelijkeMinisterie van Sociale Zaken,
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken
pagina's18 p.
doelgroepGehandicapten
trefwoordenbeleid ; Wajong ; jonggehandicapten
themaWet- en regelgeving
urlhttp://docs.szw.nl/pdf/35/2007/35_2007_3_10947.pdf
publicatiekabinetsstandpunt_participatie_jongeren_beperking.pdf
opmerkingenBeleidsstuk
referentie nummer530
datum invoer02-03-2010