Jongeren met een beperking: van onderwijs naar arbeidsmarkt in Rijnmond/Drechtsteden: praktijkvoorbeelden hoe het (niet) lukt en wat ieders rol daarin kan zijn

samenvatting

In opdracht van UWV heeft in het najaar van 2011 een onderzoek plaats gevonden naar de aansluiting van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond-Drechtsteden. Dit zijn onderwijstypen waar de meeste jongeren met een beperking hun onderwijs volgen. Werk maken van een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt betekent onder meer dat onderwijsactiviteiten nadrukkelijk in een toekomstperspectief geplaatst moeten worden. Is er perspectief op werk dan dienen de leerlingen daar goed op voorbereid te worden. Vervolgens dient de stap van onderwijs naar arbeidsmarkt zo naadloos mogelijk te verlopen, ook waar het gaat om de benodigde ondersteuning. Dat vraagt om een goede samenwerking van de betrokken professionals. Meer jongeren met een beperking aan het werk helpen en houden vraagt om een integrale benadering van onderwijs, zorg, wonen en werk. Daarbinnen heeft iedereen zijn eigen opdracht en eigen expertise. De praktijk leert echter dat betrokken partijen elkaar en elkaars kwaliteiten lang niet altijd kennen. In dit schrijven blijven we bewust weg van hoe het zou moeten.
We willen inspireren, niet voorschrijven. Geen eindconclusie dus. Wel wordt aan het eind van elk praktijkvoorbeeld telkens ter reflectie nog een aantal sleutelbegrippen benoemd.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeSelle L. van der Woude
organisatieUWV
plaatsRotterdam-Drechtsteden
instellingUWV WERKbedrijf Rijnmond
pagina's32 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidsmartkttoeleiding ; onderwijs ; arbeid ; gehandicapten ; ervaringsverhalen
thematransitie activiteiten in de school
publicatievan_onderwijs_naar_arbeidsmarkt_Drechtsteden.pdf
datum invoer25-07-2012