Jeugdzorg: Samen sterk; een inventariserend onderzoek naar varianten en knelpunten in de intersectorale jeugdzorg

samenvatting

Een deel van de jeugdigen uit de jeugdzorg heeft behoefte aan een multidisciplinaire, intersectorale aanpak van hun problemen. Daarvoor is passend intersectoraal aanbod nodig. De Minister voor Jeugd en Gezin heeft aangegeven dat er meer intersectorale programma's ontwikkeld moeten worden maar dat er ook al veel samenwerking is. In aansluiting hierop heeft het onderzoeksbureau Van Ojen Beleidsonderzoek de opdracht gekregen om bestaande samenwerkingsvormen te inventariseren naar varianten, een analyse te geven van de succes- en faalfactoren van huidige intersectorale programma's en af te sluiten met aanbevelingen om intersectorale programma's te stimuleren. Daarbij is de focus gericht op intersectoraal aanbod dat ontstaat vanuit de geïndiceerde zorg in de provinciaal gefinancierde jeugdzorg, de jeugd-GGZ, de zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking, gesloten jeugdzorg, justitiële jeugdzorg en speciaal onderwijs. Dergelijk aanbod betreft een samengesteld programma van minimaal twee aanbieders uit verschillende domeinen.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeVan Ojen Beleidsonderzoek
organisatieVan Ojen Beleidsonderzoek
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van VWS
pagina's60 p,
publicatievormInventariserend onderzoek
trefwoordenjeugdzorg ; samenwerking ; intersectoraal
themajeugdzorg
publicatieintersectoraal_jeugdzorg.pdf
datum invoer25-03-2010