Jeugdzorg in groeifase: Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg

samenvatting

De gemeenten zijn bezig de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg in beeld te krijgen. Deze publicatie geeft een globaal inzicht in de ontwikkelingen die zich recent in de jeugdzorg hebben voorgedaan, alsmede in de profielen van de gebruikers van de verschillende typen van jeugdzorg. De jeugdzorg is een van de voorzieningen die op basis van het huidige regeerakkoord en de verdergaande decentralisatie van taken worden overgeheveld naar de gemeenten. Met deze decentralisatie zou in 2009 een budget van ruim 3 miljard euro gemoeid zijn. Het verdergaande proces van decentralisatie leidt ertoe dat de monitoring van de gemeentelijke prestaties in relatie tot de ingezette middelen steeds belangrijker wordt. Gemeenten dienen één lijn te brengen in de vele hulpverleningsmogelijkheden voor jeugdigen. Daarbij dringt de vraag zich op welke relaties er zijn tussen de verschillende jeugdzorgregelingen. Daartoe zetten we in deze publicatie een eerste stap door te kijken naar kenmerken van kinderen in zorg. Het blijkt dat vooral kenmerken op het gezinsniveau een belangrijke rol spelen bij het beroep op (alle vormen van) jeugdzorg.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeEvert Pommer ; Hetty van Kempen ; Klarita Sadiraj
organisatieSociaal en Cultureel Planbureau
plaatsDen Haag
instellingSociaal en Cultureel Planbureau
pagina's36 p.
publicatievormRapport
trefwoordenjeugdzorg ; beleid ; statistiek; Nederland ; hulpvraag
themajeugdzorg
publicatiejeugdzorg_in_groeifase.pdf
datum invoer20-10-2011