Jeugd: Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten en MEE

samenvatting

In deze handreiking wordt aangegeven op welke wijze MEE gemeenten kan helpen bij het vormgeven en uitvoeren van het jeugdbeleid voor jongeren met een beperking. Daarbij geven we eerst aan hoe MEE (ouders van) deze jongeren ondersteunt bij het vinden van oplossingen voor de vragen die zij tegenkomen. Met als doel: zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving.
Belangrijke pijlers van de integrale ondersteuning door MEE zijn vroegtijdige signalering, duurzame
(gezins)ondersteuning en gespecialiseerde ondersteuning als het moet. Daarbij staan de versterking
van de eigen kracht en de inzet van het eigen netwerk voorop. Dit sluit goed aan bij de uitgangspunten van het nieuwe jeugdbeleid. Daarna gaan we op hoofdlijnen in op de uitdagingen
waar gemeenten voor staan en hoe MEE hen hierbij kan helpen. Vervolgens beschrijven we welke concrete dienstverlening MEE biedt op het niveau van de cliënt, in samenwerking met ketenpartners en als maatschappelijke partner. Dit wordt geïillustreren met casussen, projecten en methodieken. Tot slot wordt informatie gegeven over aantallen jongeren met een specifieke beperking in relatie tot de omvang van de gemeenten. Hierbij wordt uitgegaan van de doelgroep jongeren in de leeftijd tot en met 23 jaar.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeTheo Haasdijk
organisatieMEE Nederland
plaatsUtrecht
instellingMEE Nederland
pagina's28 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordenjeugdzorg ; MEE ; jeugdbeleid ; gemeenten ; samenwerking ; gehandicapte kinderen ; statistiek
themajeugdzorg
publicatiehandreiking_jeugd_mee_gemeente.pdf
datum invoer21-08-2012