Januarinota 2013: Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2012-2013

samenvatting

In de Januarinota 2013 wordt geschetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten. De prognoses in deze nota voorzien het Ministerie van SZW, het Centraal Planbureau (CPB) en het Ministerie van Financi&ën van basismateriaal voor de aankomende rijksbegroting. Bij de ramingen voor 2012 en 2013 is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en met oktober 2012. Verder zijn de macro-economische prognoses van het CPB uit de Decemberraming 2012 als uitgangspunt genomen. De uitvoeringskosten 2013 zijn gebaseerd op het UWV jaarplan 2013 dat door de Minister van SZW is goedgekeurd. In de ramingen van de Januarinota zijn alle reeds ongevoerde wetswijzigingen meegenomen. In het bijzonder de verhoging van de AOW-leeftijd in 2013 is hierbij voor de raming relevant. Verder heeft het regeerakkoord van het kabinet Rutte II in 2013 nog geen impact op de ramingen.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeSaskia Mangoendinomo ; Wibaut Jeurissen ; Jan-Maarten van Sonsbeek ; Ben van der Eijken ; Emiel Zegers ; Fouad Rmila ; Kees van den Bosch ; Neander Nijman ; Rob Vlek
organisatieUWV, Afdeling Planning, Control en Analyse
plaatsAmsterdam
instellingÙWV
pagina's72 p.
publicatievormNota
trefwoordenstatistiek ; WAO ; WIA ; WAZ ; Wajong ; WW ; ZW ; sociale verzekeringen
themawet- en regelgeving
publicatieUWV_januarinota_2013.pdf
datum invoer05-02-2013