Jaarverslag UWV 2011

samenvatting

In 2011 vonden 271.000 klanten mede dankzij UWV een baan. Onder hen waren 35.000 langdurig werklozen, en 8.200 mensen met een arbeidsbeperking: de meest kwetsbare groepen. Niet elke klant is verheugd over de in 2011 ingezette overgang naar digitale dienstverlening. Toch is de tevredenheid van uitkeringsgerechtigden slechts licht gedaald. Werkzoekenden die gebruik maken van de gezamenlijke dienstverlening van UWV en gemeenten op de Werkpleinen waren in 2011 minder tevreden; onderzoek wijst uit dat dit komt doordat de nieuwe digitale dienstverlening gewenning vraagt. Werkgevers waren positiever over UWV dan in 2010. Op het gebied van tijdigheid, rechtmatigheid en kostenbeheersing scoord het UWV naar tevredenheid. Zij betalen uitkeringen correct en op tijd, de uitvoeringskosten zijn verder gedaald en de gegevensleveringen is op orde. In 2011 is in verband met de bezuinigingen als gevolg van het regeerakkoord de samenwerking met de gemeenten herijkt. herijkt; de geïntegreerde dienstverlening wordt beëindigd en de samenwerking met de gemeenten wordt meer aanvullend. De komende jaren veranderd er veel, op allerlei terreinen. Tegelijkertijd leidt de krimpoperatie in 2011-2015 tot een reductie van de begroting met ruim 500 miljoen Euro en 5.000 banen minder bij UWV. In 2011 is het aantal medewerkers al met 1.800 afgenomen.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV
organisatieUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV
plaatsAmsterdam
instellingUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV
pagina's82 p.
publicatievormJaarverslag
trefwoordenjaarverslag ; uwv
publicatiejaarverslag_uwv_2011.pdf
datum invoer21-05-2012