Jaarverslag 2010 UWV

samenvatting

Bij de start van het jaar 2010 waren de vooruitzichten somber. De economische crisis, die in 2009 al snel leidde tot een diepe recessie, zou naar verwachting ook in 2010 zorgen voor een hoge werkloosheid. Het UWV heeft daar tijdig op kunnen anticiperen en stond klaar om de snel;groeiende klantenstroom op te vangen en het aanvullende crisisbeleid van de overheid uit te voeren. In begin 2010 bleek dat het UWV meer toezeggingen voor re-integratiediensten had gedaan dan het re-integratiebudget WW toeliet. Het UWV heedt snel de sturing aangescherpt, waardoor de overschrijding van het budget uiteindelijk beperkt bleef. In 2010 is de nieuwe Wet Wajong in werking getreden. Deze wet legt meer dan voorheen de nadruk op wat jongeren ondanks arbeidsbeperkingen met werken kunnen verdienen.Een belangrijk nieuw element in de Wajong is het participatieplan, dat samen met de klant wordt opgesteld. Dat proces vergde aanvankelijk meer tijd dan voorzien. Inmiddels zit het tempo erin en wordt 80 procent van de plannen op tijd afgerond. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet-Rutte bevat voor UWV zodanig ingrijpende bezuinigingen, dat gevolgen voor het takenpakket onvermijdelijk zijn. Bij het schriijven van dit jaarverslag was het overleg over de invulling van de taakstelling nog in volle gang.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV
organisatieUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV
plaatsAmsterdam
instellingUWV
pagina's50 p.
publicatievormJaarverslag
trefwoordenUWV ; jaarverslag ; statistiek
themaarbeidstoeleiding

wet- en regelgeving

publicatie\doc\kennisbank\jaarverslag_uwv.pdf
datum invoer20-05-2011