Jaarrapport integratie 2011

samenvatting

Dit jaarrapport van het CBS is gericht op structurele integratie en beschrijft met name de positie van niet-westerse migranten, de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, in inkomen en op de woningmarkt. 

Aandacht wordt besteed aan demografische ontwikkelingen, aan de inburgering en aan criminaliteit en veiligheid. Nieuw in dit jaarrapport is dat voor een aantal kenmerken (opleiding, werk, wonen en criminaliteit) analyses worden gedaan naar de achtergrond van de verschillen tussen autochtone Nederlanders en migrantengroepen. Op de vraag in hoeverre migrantengroepen een evenredige positie innemen wordt getracht een antwoord te geven. 

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMérove Gijsberts ; Willem Huijnk ; Jaco Dagevos
organisatieSociaal en Cultureel Planbureau
plaatsDen Haag
instellingSociaal en Cultureel Planbureau
pagina's248 p.
publicatievormJaarrapport
trefwoordenallochtonen ; beleid ; statistiek ; onderwijs ; inkomen ; wonen ; arbeid ; demografie ; ciminaliteit
themaniet-westerse migranten
publicatiejaarrapport_integratie_2011.pdf
datum invoer09-02-2012