IQ met beperkingen: De mate van verstandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht

samenvatting

In de afgelopen jaren hebben steeds meer mensen een indicatie gekregen voor zorg voor verstandelijk gehandicapten (vg). Deze zorg is geregeld via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz). De toename van het aantal mensen met zo'n indicatie is veel sterker dan de groei van de bevolking. Met name de groei van het aantal jongeren met een vraag naar zorg was opvallend. Met de komst van nieuwe en aanvullende cijfers is het mogelijk om na te gaan in hoeverre een toestroom van licht(er) verstandelijk gehandicapten hierbij een rol speelt. In dit rapport wordt de klassieke indeling van (licht)verstandelijk gehandicapten. De term ernstig verstandelijk gehandicapten wordt gebruikt voor mensen met een IQ onder de 50, licht verstandelijk verstandelijk gehandicapten voor mensen met een IQ van 50 tot en met 69 en zwakbegaafden voor mensen met een IQ van 70 tot 85. In 2009 maakten bijna 69.000 verstandelijk gehandicapten cliënten gebruik van verblijf in een awbz-instelling, ruim 40.000 maakten alleen gebruik van extramurale zorg en hooguit 5000 cliënten ontvingen alleen dagbesteding. Het totale aantal gebruikers van formele zorg kwam daarmee op 109.000 à 114.000.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeIsolde Woittiez ; Michiel Ras ; Debbie Oudijk
organisatieSociaal en Cultureel Planbureau
plaatsDen Haag,
instellingSociaal en Cultureel Planbureau
pagina's72 p.
publicatievormRapport
trefwoordenverstandelijk gehandicapten ; statistiek ; IQ ; zorgvraag
themaleren omgaan met een beperking
publicatieIQ_met_beperkingen.pdf
datum invoer08-03-2012