Invulling taakstelling passend onderwijs

samenvatting

Het budget voor (v)so en lgf is eerder gebudgetteerd op het macroniveau van de Rijksbegroting van 2008. In het regeerakkoord is een taakstelling opgenomen op dit budget van € 50 miljoen in 2012 en € 300 miljoen structureel met ingang van 2013. In deze publicaite wordt uitgelegd hoe het kabinet deze taakstelling wil invullen. Tot de invoering van het nieuwe stelsel blijft de huidige openeinde regeling van kracht. Mocht er in de tussenliggende periode groei plaatsvinden, waardoor het gebudgetteerde macrobudget overschreden dreigt te worden, dan zullen mogelijk extra maatregelen moeten worden genomen. Dit is in aanvulling op de maatregelen die in deze punlicatie zijn benoemd.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeMinisterie van Onderwijs en Wetenschappen
organisatieMinisterie van Onderwijs en Wetenschappen
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Onderwijs en Wetenschappen
pagina's7 p.
publicatievormBeleid
trefwoordenpassend onderwijs ; bezuinigingen ; overheidsbeleid
themaonderwijs
publicatieinvulling_taakstelling_passend_onderwijs.pdf
datum invoer10-02-2011