Invoeringswet Wet werken naar vermogen: nota n.a.v. het verslag

samenvatting

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen). In dit verslag vindt u onderstaande hoofdtukken: 1 Inleiding, 2 Ondersteuning naar werk, 3 Loondispensatie, 4 Wet sociale werkvoorziening (Wsw), 5 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), 6 Overige aspecten, 7 Ontvangen commentaren en adviezen, 8 Financiële aspecten en 9 Artikelsgewijze toelichting

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeP. de Krom
organisatieMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's147 p.
publicatievormVerslag
trefwoordenWet werken naar vermogen ; Wwnv
themawet- en regelgeving
publicatieinvoeringswet_wwnv_nota_nav_verslag.pdf
datum invoer10-04-2012