Inventarisatie zelfmanagementinterventies: Inzetbaar bij de multidisciplinaire aanpak van zelfmanagement in de zorg voor chronisch zieken

samenvatting

Voor u ligt een overzicht van interventies voor zelfmanagement. Voor dit document is gebruik gemaakt van de inventarisatie van zelfmanagementinterventies die Vilans in samenwerking met De Ondernemende Huisarts heeft gemaakt in december 2010. In 2011 is dit document met interventies voor zelfmanagement aangevuld door het Centrum Huisartsen Schiedam (CHS) en Careyn ten behoeve van het project 'Zelfmanagement door middel van eHealth'. Daarnaast zijn enkele aanvullende interventies opgenomen in de categorieën generiek (25), diabetes (14), astma/COPD (10) en vasculair risicomanagement (VRM) (5).

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeDoortje Boshuizen ; Jeanny Engels
organisatieVilans
plaatsUtrecht
instellingVilans
pagina's28 p.
publicatievormRapport
trefwoordenzelfmanagement'; interventies ; huisartsen ; diabetes ; astma ; copd ; vacualire aandoeningen
themaleren omgaan met een beperking
publicatieinventarisatie_zelfmanagementinterventies.pdf
datum invoer20-04-2012