Integrale analyse heroverwegingen sociaal domein

samenvatting

Het Rijk en de centrale stad Amsterdam hebben bezuinigingsmaatregelen voorgesteld binnen alle drie de beleidsthema’s van het sociaal domein (werk en inkomen, jeugd en onderwijs, zorg en welzijn. Duidelijk is dat zij bezuinigingen in eerste instantie willen realiseren door efficiencymaatregelen met betrekking tot sociaal maatschappelijk vastgoed en susidieverlening. Wanneer dit niet voldoende is lijkt het thema welzijn het meest geraakt te gaan worden door bezuinigingen. Doel van dit rapport is een samenhangend overzicht te bieden van de heroverwegingen door Rijk, gemeente en stadsdelen in een deel van het sociale domein. Daardoor wordt beter zichtbaar welke groepen in de stedelijke samenleving (positieve en negatieve) gevolgen ondervinden van de heroverwegingen en in welke mate deze groepen onder- en oververtegenwoordigd zijn in verschillende delen van de stad.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeLieselotte Bicknese ; Jeroen Slot
organisatieGemeente Amsterdam. Dienst Onderoek en Beleid
plaatsAmsterdam
instellingGemeente Amsterdam. Dienst Onderoek en Beleid
pagina's62 p.
publicatievormrapport
trefwoordengemeentelijk beleid ; arbeid ; inkomen ; jeugd ; onderwijs ; zorg; welzijn ; statistiek ; Amsterdam
themaleren omgaan met een beperking

wet- en regelgeving

publicatieanalyse_heroverweging.pdf
datum invoer20-09-2011