Integrale aanpak multiproblematiek en arbeidstoeleiding: Handreiking voor professionals die een integraal team opzetten of herijken

samenvatting

Een substantiële groep Nederlanders heeft te maken met meerdere problemen op verschillende leefgebieden, zoals problemen met opvoeding, werk, gezondheid, sociale contacten, schulden, huisvesting enzovoorts. Deze 'multiproblematiek' maakt het verkrijgen en behouden van werk moeilijk. Dat leidt tot langdurige uitkeringsafhankelijkheid en daarmee tot hoge kosten voor gemeenten. Het (her)vinden van de weg naar werk, ook bij mensen met problemen op meerdere leefgebieden, is dus cruciaal voor burgers en gemeenten. Deze handreiking is gebaseerd op ervaringen van professionals in het veld en op programma's en bewezen methodieken. Gericht wordt in deze handreiking op aanpakken en interventies voor preventief, snel en kortdurend ingrijpen in de eerste lijn. Hiermee wordt voorkomen dat problematiek verergert en dat een gezin overlast veroorzaakt of een gevaar vormt voor zichzelf of de omgeving, waardoor zwaarder ingrijpen en (langdurige, specialistische) tweedelijns zorg en ondersteuning noodzakelijk zijn. Deze handreiking is in de eerste plaats bedoeld voor professinals die werken aan het opzetten of herijken van integrale multidisciplinaire teams gericht op de aanpak van (lichte vormen van) multiproblematiek en arbeidstoeleiding. De handreiking kan gebruikt worden om een integraal team op te zetten of te herijken.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeWietske Nijhof ; Bob de Levita ; Boukje Culenaere ; Petra Molenaar
organisatieRadar ; Astri
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van SZW
pagina's48 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; multiproblematiek ; gemeenten
themaarbeidstoeleiding
publicatieintegrale_aanpak_multiproblematieken_arbeidstoeleiding.pdf
datum invoer12-07-2012