Informatiegids voor ouders

samenvatting

In deze gids vindt u informatie die u als ouder kunt gebruiken in de zoektocht naar Passend Onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of stoornis. Er wordt gekeken naar de systematiek van Passend Onderwijs. Voor meer informatie over welke ondersteuning er voor uw kind nodig is, verwijzen we u naar de bronnen in hoofdstuk 9. De nadruk in deze publicatie ligt op het reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Hier vinden namelijk de grootste veranderingen plaats met de komst van Passend Onderwijs. 

Het eerste hoofdstuk geeft antwoord op de belangrijkste vragen over Passend Onderwijs. Wat is Passend Onderwijs eigenlijk? Hoe is het georganiseerd? In hoofdstukken 2, 3 en 4 wordt de route gevolgd, die u als ouder doorloopt in de zoektocht naar passend onderwijs. Hoe kiest u een passende school? Hoe verloopt de aanmelding? Wat is belangrijk voor de kwaliteit van onderwijs en hoe wordt de juiste ondersteuning geregeld? In hoofdstuk 5 wordt advies gegeven over wat u kunt doen als het niet goed gaat op school. Ook vindt u hier meer informatie over de Wet gelijke behandeling. 

Hoofdstuk 6 gaat over hoe u mee kunt praten op school en in het samenwerkingsverband. Op die manier kunt u uw kennis en ervaringen delen. Met behulp van de drie checklists in hoofdstuk 7 kunt u snel zien wat nodig is voor goed Passend Onderwijs: 1. Wat moet er geregeld zijn voor uw kind? 2. Wat moet er geregeld zijn op school? 3. Wat moet er geregeld zijn in het samenwerkingsverband? Hoofdstuk 8 zet de belangrijkste begrippen over Passend Onderwijs nog eens op een rijtje. In hoofdstuk 9 vindt u een aantal websites met meer informatie.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeFloor Kaspers ; Marian Geurtsen
organisatieSteunpunt Passend Onderwijs
plaatsBilthoven
instellingSteunpunt Passend Onderwijs
pagina's52 p.
publicatievormInformatiegids
trefwoordenpassend onderwijs ; gids ; ouders ; schoolkeuze ; klachten behandeling ; inbreng ; samenwerking
themaonderwijs
publicatieinformatiegids_passendonderwijs_ouders.pdf
datum invoer06-03-2013