Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011

samenvatting

In deze publicatie Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011 worden de ontwikkelingen binnen de sectoren over 2010 en 2011 weergegeven ten aanzien van het beroep op de sociale verzekeringen en de uitvoering van de bijbehorende sociale verzekeringswetgeving. Deze publicatie geeft kwantitatieve informatie over de thema's Marktomvang en Uitkeringen. Informatie over het thema Re-integratie is in tegenstelling tot voorgaande jaren buiten beschouwing beschouwing gelaten. Reden is het ontbreken van sectorgegevens in het nieuwe bronsysteem Sonar. Nadruk ligt vooral op beschrijvende statistiek in aantallen, groeipercentages en kengetallen. Aan de orde komen onder andere: werkgevers, de verzekerde populatie, onderverdeling van het lopende bestand uitkeringsgerechtigden in doelgroepen, aantallen en kengetallen in- en uitstroom in de uitkeringssituatie en het gebruik van de regelingen.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeUitvoering Werknemersverzekeringen (UWV), Concernstaf Financieel Economische Zaken (FEZ), Afdeling Datawarehouse (DWH)
organisatieUitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)
plaatsAmsterdam
instellingUitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)
pagina's95 p.
publicatievormOverzicht
trefwoordenstatistiek ; werkgevers ; WW ; WIA ; WAO ; WAZ ; ZW ; Wazo ; Wazo ; TW ; BIA ; TRI
themawet- en regelgeving
publicatiesociale_verzekeringen_naar_sectoren_2011.pdf
datum invoer20-02-2013