Inclusie: een kwestie van attitudes?: onderzoek naar de acceptatie van leerlingen met leerlinggebonden financiering in het reguliere basisonderwijs

samenvatting

Het doel van deze brochure is informatie te verstrekken aan professionals die betrokken zijn bij het onderwijs aan basisschoolleerlingen over de uitkomsten van onderzoek naar: De acceptatie van leerlingen met een cluster 4 indicatie in het reguliere basisonderwijs; De attitude van leerkrachten, ouders en klasgenoten ten opzichte van leerlingen een cluster 4 indicatie; De invloed van attitude (en andere factoren) op de acceptatie van leerlingen met een cluster 4 indicatie.

Het onderwijs in Nederland is er steeds meer op gericht om ook leerlingen met beperkingen onderwijs op maat te bieden in de reguliere (basis)school. Door de invoering van de Leerlinggebonden Financiering (LGF) is het mogelijk geworden om leerlingen met zintuiglijke-, lichamelijke- of verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen in het reguliere onderwijs op te nemen. Deze ontwikkeling wordt vaak aangeduid met 'inclusief onderwijs'. Een belangrijke gedachte achter 'inclusief onderwijs' is het belang van acceptatie van leerlingen met een beperking in de reguliere klas. 

Echter, een deel van de leerlingen met beperkingen wordt niet volledig geaccepteerd door klasgenoten. Dit is een zorgelijke constatering, want afwijzing door klasgenoten kan leiden tot aanpassingsproblemen, lage leerprestaties en psychosociale problemen op lange termijn. Om meer inzicht te krijgen in de acceptatie van leerlingen met beperkingen en de factoren die hier invloed op hebben, is de afgelopen jaren een onderzoek uitgevoerd. 

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeAnke A. de Boer
organisatieStichting Kinderstudies
plaatsGroningen
instellingStichting Kinderstudies
pagina's26 p.
publicatievormBrochure
trefwoordeninclusief onderwijs ; attitude ; acceptatie ; gehandicapten ; regulier onderwijs ; cluster 4
themaonderwijs
publicatieinclusie_kwestie_attitudes.pdf
datum invoer12-07-2012