Incidentie van psychische aandoeningen: Opzet en eerste resultaten van de tweede meting van de studie NEMESIS-2

samenvatting

Psychische stoornissen geven een grote ziektelast, voor de betreffende patiënt maar ook voor de maatschappij als geheel. Dit komt doordat deze stoornissen veel voorkomen, vaak al starten op jonge leeftijd en vaak een chronisch beloop hebben. Daarnaast is de negatieve impact van psychische stoornissen op het welbevinden en functioneren van de betrokkene vaak heel groot. De nationale bevolkingsonderzoeken NEMESIS-1 en NEMESIS-2 geven al vele jaren inzicht in het vóórkomen en de impact van psychische stoornissen in Nederland. Dat is belangrijk want dit soort cijfers vormen de basis voor beleid op gebied van behandeling en preventie van psychische stoornissen. Dit rapport beschrijft de eerste vervolggegevens van het NEMESIS-2 onderzoek. Deze gegevens zijn drie jaar na de basismeting verzameld bij meer dan 80% van de oorspronkelijke deelnemers. Het NEMESIS-2 onderzoek geeft hierdoor een representatief en betrouwbaar beeld geeft van nieuw ontstane stoornissen. Van alle Nederlanders die nooit eerder in hun leven een psychische stoornis hebben gehad ontwikkelt per jaar ongeveer 3% een psychische stoornis. Dat betekent dat jaarlijks zo’n 191.000 Nederlanders voor het eerst te maken krijgen met de last van een psychische stoornis.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeRon de Graaf ; Margreet ten Have ; Marlous Tuithof ; Saskia van Dorsselaer
organisatieTrimbos-instituut
plaatsUtrecht
instellingTrimbos-instituut
publicatievormRapport
trefwoordenpsychische stoornissen ; incidentie ; statistiek
themaleren omgaan met een beperking
publicatieincidentie_van_psychische_aandoeningen.pdf
datum invoer24-01-2013