In gesprek: Onderzoek naar de positie van ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte op school

samenvatting

Ouders kennen hun kinderen het beste en ouders met kinderen die vanwege hun ziekte of beperking extra onderwijsondersteuning nodig hebben, kennen hun kind misschien nog wel beter. Leraren, die een leerling met extra ondersteuningsbehoefte in de klas hebben, zijn het best op de hoogte van de onderwijsmogelijkheden en hebben met meer kinderen in de klas rekening te houden. Ze kennen niet altijd de gebruiksaanwijzing van een leerling, waardoor gedrag zowel op school als thuis kan verergeren en de ontwikkeling van een leerling stagneert of achteruit gaat. Deze spagaat tussen leraren als professionals en ouders als ervaringsdeskundigen kan leiden tot langslepende procedures, gefrustreerde ouders en kinderen die jaren thuis zitten en geen (passend) onderwijs krijgen. In dit eindrapport passeren schoolkeuze, inspraak van ouders op individueel en op collectief niveau en de formele mogelijkheden bij een conflict de revue, aangevuld met informatie uit interviews met ouders, uit (de toelichtingen op) de enquĂȘtes onder ouders en leraren en uit het dossieronderzoek. Deze informatie maakt de problematiek én oplossingen helder. Waar nodig en relevant is de huidige praktijk afgezet tegen het wetsvoorstel Passend Onderwijs en worden zorgen over en succesfactoren voor Passend Onderwijs gepresenteerdd.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeStichting De Ombudsman
organisatieStichting De Ombudsman
plaatsHilversum
instellingStichting De Ombudsman
pagina's58 p.
publicatievormRapport
trefwoordenonderwijs ; ouders ; leraren ; professionals ; afstemming ; samenwerking ; pssend onderwijs
themaonderwijs
publicatiein_gesprek.pdf
datum invoer02-10-2012