Iedereen aan de slag: Hoe UWV en gemeenten de vraag naar arbeid en het aanbod van werkzoekenden bijeenbrengen

samenvatting

Het kabinet zet fors in op vergroting van de arbeidsparticipatie. Dat betekent dat het arbeidsvermogen van mensen zoveel mogelijk moet worden benut. Voor de uitvoeringsorganisaties in het stelsel van werk en inkomen bestaat hun uitdaging uit het stimuleren van uitkeringsgerechtigden om gebruik te maken van de kansen die de arbeidsmarkt biedt en gelijktijdig tegemoet te komen aan de vraag van de arbeidsmarkt. Deze rapportage geeft een beeld van de wijze waarop UWV en gemeenten de vraag naar en aanbod van werk bij elkaar brengen. In deze rapportage vinden we eemn update van de werkgeversdienstverlening, het matchingsproces van werkzoekenden aan vacatures en de rol van regionaal arbeidsmarktbeleid. Daarnaast zal worden ingegaan op de inzet van flexibele arbeid, een vorm van werken die steeds meer ingeburgerd raakt. Ook de belemmeringen die bestaan bij de uitstroom naar flexibele arbeid passeren de revue.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeInspectie Werk en Inkomen
organisatieInspectie Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingInspectie Werk en Inkomen
pagina's48 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; gemeenten ; uwv
themaarbeidstoeleiding
publicatieiedereen_aan_de_slag.pdf
datum invoer05-03-2012